Apokalpsa / Apocalypse

 

Apokalipsa jest instalacją, na którą składają się zwierzęta uszyte z tkanin i futer z recyklingu.

Koncentruję się na fakturze, połączeniu elementów organicznych i nieorganicznych, tak aby dotknąć granic życia.

Las martwych zwierząt ukazuje mój niepokój związany z panującą wszechogarniającą nienawiścią. Zabijamy planetę. Zabijamy zwierzęta. W przyszłości możemy pozabijać siebie nawzajem.

The Apocalypse is an installation composed of animals and made of recycled textiles and furs.

In order to feel the borders of life I concentrate on texture, the connection of organic and non-organic elements.

A forest of dead animals shows my anxiety about the omnipresent hate in the world. We kill the planet.We kill the animals. In the future we might kill each other off .

2017, Zuider Festival, Enschede, Netherlands