Pupile / Pets

2015 

Pupile, CSW przy Starym Rynku w Poznaniu w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach         PetsThe Center for Contemporary Art at to the Old Market in Poznań

Projekt inspirowany jest książką J.L. Borgesa
„Zoologia Fantastyczna”.Stanowić ma on poszukiwanie fizycznej i wizualnej formy dla jej bohaterów.
„Pupile” to mityczne zwierzaki,opisane przez Borgesa jako istoty zmyślone, wyśnione, hybrydyczne, bardziej komiczne niż przerażające. „Pupile” są ucztą dla wyobraźni,
powstały bowiem z potrzeby czegoś wyjątkowego.
Artystka zdaje się nie zgadzać na fakt,iż współcześnie całą naszą uwagę pochłania świat realny, a walcząc o przetrwanie różnych gatunków zwierząt,
pozwalamy na wyginięcie zwierzętom fantastycznym