Wyspy / Island

2014 Malta Festiwal / Generator Malta, Poznań
Wyspy Gry i tańca / 
instalacja taneczna/ aktywizacja społeczności lokalnej
projekt Patrycji Pi Pa Piwosz  i Olgi Kebas
Podziękowania dla studentów szkoły tańca WSUS w Poznaniu oraz dzieci z Domu Kultury Krąg w Poznaniu. Fot. Karolina Fiszer.