Artist Statement

eng

In my artistic explorations I am focused on a human being,
it’s condition in contemporary world. My main interest is body and spirit relation, the influence of mind’s state on our body. I visualize this what remains to be invisible, I sew a new human being, showing recreated face by using recycled sources. I completed Faculty of Sculpture and Space Activities at Academy of Fine Arts in Poznan. I work as a make-up artist and costume designer, I co-create theatre projects, co-operating with international artists.
I create performances of human installations-sculptures, haptic objects and costumes. I am interested in multi-fields activity, artwork stimulating all the senses.

pl

W swoich artystycznych poszukiwaniach skupiam się na człowieku,
jego kondycji we współczesnym świecie. Interesuje mnie relacja ciała i duszy, zastanawiam się, jak na nasze ciało mógłby wpłynąć stan umysłu. Wizualizuję to, czego nie widać, szyję nowego człowieka, odzyskuję jego oblicze,
często z materiałów ponownie wykorzystanych.
Ukończyłam Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
na Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracuję jako charakteryzatorka i kostiumolożka, współtworzę projekty teatralne,
pracuję z międzynarodowymi artystami.
Tworzę performatywne instalacje ludzi – rzeźb, haptyczne obiekty, kostiumy. Interesuje mnie działanie na wielu płaszczyznach, praca, która pobudza każde ze zmysłów.