Mimetés

 Wejścia | Wyjścia, Galeria Curators’Lab, Poznań, 2018

performance art / installation; recycled fabrics, personal items