Obcy / Alien

3 sculptures / silicone, recycled fabrics, nylon / 3 x 120x50x40 cm / 2017

I muse in my imagination how a weakness of a character may leave a mark on our body.
When fear or stress grows in us, we feed it giving it the environment for the further development.
We give in to it until it takes over our life. We loose ourselves in favor of the alien creation.

 

Wyobrażam sobie jak słabość naszego charakteru może odznaczyć się na ciele. 
Kiedy rodzi się w nas strach lub narasta stres, karmimy go, dajemy warunki do rozwoju,
ulegamy, aż zawładnie naszym życiem. Zatracamy siebie, na rzecz tego obcego tworu.

 

Mam to z głowy / I’m over it, Galeria Biała, Lublin, PL, 2017

Nie Podobni / Unlike, BWA Kielce, PL, 2017

 

 

photos Krzysztof Szlachciak, Patrycja Pi Pa Piwosz