Rozlanie mózgu / Brain meltdown

an active object / silicone, artificial hair / 40x18x29 cm / 2018
2018 Pół żartem, pół serio, Atrium, UAP Poznań
2019 One organism , BWA Art Gallery, Olsztyn