Czyściec / Purgatory

exhibition "I'm over it" / Drożyńska, Nawrot, Piotrowska, Piwosz, Sawicka / Galeria Biała, Lublin, 2017

 "Five rooms which house works by five artists have become separate spaces imbued with art,
which touches upon existential and social problems of the modern world and challenges cultural schemes".

3 photographs  100x 70 cm / 
3 objects; fabrics, nylon, paint, personal things

 

wystawa "Mam to z głowy" / Drożyńska, Nawrot, Piotrowska, Piwosz, Sawicka / Galeria Biała, Lublin, 2017 

"Pięć przestrzeni, w których zagościły prace pięciu artystek, stały się osobnymi miejscami nasyconymi sztuką,
która mierzy się ze współczesnymi problemami egzystencjalnymi, społecznymi i schematami kulturowymi".

3 fotografie 100x70 / 3 obiekty: tkanina, nylon, farba, przedmioty osobiste