Works

INDIVIDUAL EXHIBITIONS

The Journey of Autopoiesis

Ph.D. Exhibition


AN ACTIVE OBJECTS 
The shape of our bodies
Rozlanie mózgu / Brain meltdown
Kwietnik
Miękka rzeźba / Soft Sculpture
Cocoon
Obcy / Alien
Czyściec / Purgatory
Self-portrait


Wild tree

Apocalypse

Outdoors installations
Kokonmuflaż / Cocoonuflage
Obrastacze / Overgrowers
Wydal-one
Kluszaki umysłu / Brain plushashe
Cztery Grzechy Główne / Four Deadly Sin
Nieimienny / Nameless
Mimetés
Cooking tricks
Niezgrabni / The awkward ones
Basilisk
THEATER / DANCE
Emily
Hers
Metamorphosis