Kokonmuflaż / Cocoonuflage

Kokonmuflaż (kokon + kamuflaż = kokonmuflaż), to zmaterializowana powłoka zewnętrzna, którą każdy z nas tworzy dla swojego bezpieczeństwa.
Zamykając się w swoich domach, pokojach przed komputerem, w swoich światach, budujemy ochronny kokon dla obrony, bądź ze strachu przed światem zewnętrznym. Kokonmuflaże pozwalają na fizyczne stopienie się z istotą o odmiennym uczuciach. Każdy Kokonmuflaż jest inny, ponieważ każdy z nas ma inną wrażliwość. Zewnętrzna osłona wytwarzana z różnych wydzielin umysłu, w formie indywidualnej, niejednolitej powłoki, izolującej osobnika od otoczenia,
chroniącej przed niesprzyjającymi warunkami środowiska.

Instrukcja obsługi Kokonmuflaży:
proszę wchodzić w kokony, wybrać swój ulubiony, zrobić sobie w nim zdjęcie.
MOŻNA DOTYKAĆ.

Kokonmuflaż

interaktywna instalacja / 6 podwieszonych obiektów / tekstylia, sztuczne i prawdziwe futra z recyklingu 

Zewnetrzna osłona
wytwarzana z różnych wydzielin umysłu,

w formie indywidualnej, niejednolitej powłoki,
izolującej osobnika od otoczenia,
chroniącej przed niesprzyjajacymi warunkami środowiska. Powłoka,
która ma na celu zręczne ukrycie prawdziwego stanu rzeczy,
zamaskowanie jakiegoś obiektu,
bądź ukrycia się przed drapieżnikami
lub potencjalnymi ofiarami.

Cocoonuflage

interactive installation / six suspended objects / recycling fabrics, artificial and real fur

An exterior shield
produced out of variety of secretions of mind,
in a form of an individual, heterogenenous cover,
isolating the individual from the surroundings’
protecting from unfavourable conditions of the environment. A shield
that is designed to skillfully hid the actual state of things,
to mask an object
or hid from preditors or potencial victims.

Galeria Sztuki Rozruch, Poznań, 2017

interaktywna instalacja / 6 podwieszonych obiektów / tekstylia, sztuczne i prawdziwe futra z recyklingu

 interactive installation / 6 suspended objects / recycling fabrics, artificial and real fur


Festiwal performance Widma Malingradu, Republika Sztuki Tłusta Langusta, Poznań 2014

Nowa Gazownia, Poznań, 2015

People are strange, kurator Ewelina Bobińska, BWA Galeria Sztuki w Olsztynie