Nieimienny / Nameless

Nieimienny 2009 / obiekt interaktywny / ceramika / 60x50x40 cm Nameless 2009 / interactive object / ceramics / 60x50x40 cm

Nieimienny​

​​Jest to próba odzwierciedlenia pewnego stanu psychicznego,
mówiącego o samotności, strachu, o blokadzie,
która uniemożliwia wyjście do świata zewnętrznego.

Zostaje wytworzona  gruba ściana, która towarzyszy cały czas,
jest jak ubranie, kurtka którą nakładamy przed wyjściem,
aby nas chroniła.

Widz może uczestniczyć w performance,
poczuć się przez chwilę jak człowiek – rzeźba.
On wchodzi w nią, zatraca atrybut własnego kształtu.
Rzeźba staje się ciałem,
jest formą wizualizacji „tego” czego nie możemy zobaczyć

Nameless

It is an attempt to mirror a certain mental state,
Telling a story about loneliness,
fear,
about a blockade
which prevents from getting out there into the world.
A thick wall build up,
It’s like clothing
Made to protect us.
Viewers may participate in the performance,
feel for a moment  like a human sculpture.
They get inside it,
losing the attribute of one’s own shape.
The sculpture becomes the flesh,
it is a form of visualization of this something
that we cannot see.

Nie Podobni / Unlike BWA Kielce 2017