BESTIAriusz / BESTIAry

Wystawa BESTIAriusz została zainspirowana książką J.L. Borgesa pod tytułem „Zoologia fantastyczna”.

Jest to zbiór wyobrażeń fantastycznych postaci, których wizerunek kreowany był przez wieki. Stwory te rozpalały ludzką ciekawość, utrwalały przesądy, budziły grozę i strach, ale również wprowadzały do niematerialnego świata, były natchnieniem dla artystów.

Kiedy zagłębiamy się w ich świecie, wnikamy w ich istotę, dajemy ujście wyobraźni. Okazuje się, że każda wymyślona przez nas postać jest odbiciem nas samych.

Bestie żyją w nas, mutują, przeobrażają się i rozwijają dzięki naszym słabościom. Materializując je, uzyskuję portret człowieka takiego jakim on jest, ułomnego, ale prawdziwego.

BESTIAriusz to moja autorska mitologia, rozbudowany autoportret, w którym próbuję zmierzyć się z żyjącymi we mnie bestiami.

The BESTIAry exhibition was inspired byThe Book of Imaginary Beings by J.L. Borges.

It is a collection of fantasy beings, whose imaginary portraits were created over centuries. These beings
have always sparked human curiosity,
sustained some prejudice beliefs,
incited horror and fears. They also served as an introduction into unreal world and inspiration for artists. While entering their world we come into their being, letting our imagination to spread. It appears that while creating every character we reflect ourselves.


Beasts live inside of us, they multiply, transform and develop thanks to our weaknesses. By materializing them I obtain the human portrait of the real human the way it is with its’ disabilities but the real one.

BESTIAry is my independent mythology, widely complex self-portrait, in which I try to face the beasts
living inside of me.

Bazyliszek / Basilisk  / video 00:12:00 / video editing: Maciej Sierpień / music: Sed Contra Ensamble / 2016

Bliskie kontakty z Bazyliszkiem mogą być niebezpieczne. Jego odmienna natura, zepchnęła go na margines społeczny, na życie w odosobnieniu.
Moim celem jednak nie jest stworzenie możliwego scenariusza z życia współczesnego Bazyliszka. Film zrobiony w estetyce kamery CCTV nawiązuje do ludzkiej namiętność; czerpania przyjemności z podglądania i obnażania się. Kto jest bestią? Socjopata, zamknięty w swoim mieszkaniu, czy ciekawski obserwator, który karmi swoje niskie instynkty korzystając z okazji podglądania?

Keeping in close contact with Basilisk could be dangerous. His peculiar nature has bulldozed him into social exclusion, into spending life in isolation. However, my aim isn’t to create the most probable life script for a modern Basilisk. What my movie, filmed in the aesthetics of CCTV camera, concentrates on is the human passion; the excitement of getting pleasure out of watching and exposing oneself.Who is the beast? A sociopath, closed in his flat, or a sticky observer, who feeds his low instincts grasping the opportunity?

 

Istota zmyślona / Miejsce sztuki 44, Świnoujście 2016       Imaginary beings / Contemporary Art Gallery, ms44, Swinoujscie, PL 2016


BESTIAriusz / BESTIAry, Galeria Wspólna, MCK Bydgoszcz, 2016