Kluszaki umysłu / Brain plushashes

Widma Malingradu, Znikający Klub, Gdańsk 2013

Kluszaki umysłu 2013 / performance art / wideo instalacja: 2 projektory / obiekty; tekstylia z recyklingu, wypełniacz / kostium / dźwięk Teflon Republic​

Kluszaki są tak naprawdę odpadami,
czymś czego nie chcemy,
coś co staramy się z siebie wyrzucić.​​
Kluszaki, to mutowane przez długi okres czasu nasze myśli,

frustracje,
drobne niepowodzenia, stres, zwątpienie.​
To jaką formę one przyjmą, to tylko i wyłącznie sprawa indywidualna.​
Praca Kluszaki umysłu, pokazuje wyrzucenie z siebie niepotrzebnych nam, ciążących tworów naszego umysłu,
ale również formę jaką mogą one przybrać .
A formy mogą być przedziwne.​
Co prawda są one tylko odpadami, ale można je porównać do pluszaków:
zmielonych, przetrawionych i wydalonych przez nasz umysł.​​

Brain plushashes  2013 / performance art / 2 video installation / sound / objects; recycling fabrics, extender / costume / sound Teflon Republic​

Brain plushashes are waste,
Something we do not want,
Something that we try to get rid off.
What plushashes really are

Is our thoughts, frustrations,
small misfortunes, stress and doubt
which all have mutated for a long time.
What form they turn out to have is strictly individual in each case.
The work Brain plushashes unveils  the process of throwing out of our minds
all that is not needed anymore
but also what kind of form the brain rubbish can take.
Those forms may be shocking odd.
Although plushashes are just waste, it is possible to compare them to plush toys:grinded digested and excreted by our minds.